Wie had ooit gedacht dat er zo’n ander vroeger zou zijn, dat alles in de wereld er zo anders uit zou gaan zien? Dat ons hele leven op zijn kop zou gaan staan, met ons erbij? Als dit geen Wake Up Call meer is voor de wereld, dan weet ik het niet meer… Het is een kans om te groeien. Jezelf te ont-wikkelen en te ver-beteren.

Wil jij groeien in 2021?

Wil jij de volledige verantwoordelijkheid nemen voor je Gezondheid, Welzijn en Geluk? Wie kan dat anders doen dan jij?

Begin ergens…

Als je iets wilt doen of ergens heen wilt, is er altijd een actie nodig:

  • Eten zonder eten te maken, gaat niet lukken
  • Leren zonder boek, computer en informatie wordt lastig
  • Een gesprek voeren zonder de ander blijft een fantasie in je hoofd

Actie is nodig om je Dromen uit te laten komen. Bewust er zijn is een vereiste om de beweging aan te zetten. Een volgende stap is nodig.

Gezondheid

Een goede Gezondheid is aanwezig als je:

  • Goed voor jezelf zorgt
  • Luistert naar je lichaam en de signalen
  • Lief bent voor de vragen die door je lichaam gesteld worden

Als je dorst hebt, ben je al te laat met drinken. Je lichaam snakt naar vocht en geeft je een seintje om de tank bij te vullen. Zo zijn er vele signalen van je lichaam die jou vertellen wat nodig is. Wil je luisteren? Vooral naar jezelf?

Signalen

Luisteren begint bij jezelf. Wat zou hier nou de bedoeling van zijn? Als jij eens rustig gaat zitten en je ogen even sluit en jezelf de vraag stelt…

  • Wat gebeurt hier eigenlijk?
  • Wat is dit voor signaal?
  • Wat kunnen we anders doen om dit in het vervolg te voorkomen?

Beter worden

Ik heb ook het antwoord niet, maar ik vraag me af als wij dit met ons allen gaan realiseren, welke veranderingen er dan zouden ontstaan op deze wereld. Welke realisatie er dan bij ieder individu zou ontstaan. En welke stappen wij als wereldbevolking dan met elkaar zouden kunnen zetten. Volgens mij zou het alleen maar beter worden. Als we ons meer bewust zouden zijn van waar we mee bezig zijn…

Deel je ontdekking

Luister jij oprecht naar jezelf? Laat je stem horen en deel je ontdekking. Alles is OK, je bent ook maar een mens net als al die anderen mensen. Deel je reactie in het veld hieronder.