Wat ik zag raakte mij dieper dan ik ooit had durven denken. Een oordeel over mijn kind wat ik niet kon plaatsen. Wat nu?

Herkenning

Ik kreeg een gevoel van herkenning. Ik herkende mezelf, ik voelde het in mijn buik, in al mijn cellen, het raakte me diep. Hier was iets anders aan de hand dan een tegendraads kind wat geen zin had om te oefenen.

Onderzoek

Ik drong aan op een test, een onderzoek om te bepalen wat er speelde.  Dit was volgens de school niet nodig, ze zou het uiteindelijk wel inhalen.

Mijn aandringen leverde bij school niets op, dus zijn we zelf op onderzoek uitgaan. Er moest iets gebeuren.

Testen

Bij een gerenommeerd bedrijf zijn we in gesprek gegaan over de situatie van Merel en hebben haar laten testen.

Een ochtend lang en na vele uren van gedegen onderzoek en verschillende testen kregen we de uitslag.

Nadat alles naast elkaar gelegd was,  de eindconclusie: Dyslexie.

Gat in de lucht

Merel sprong een gat in de lucht toen we bij thuiskomst vertelde wat er aan de hand was. Ze danste, sprong, juichte en slaakte een vreugde kreet van blijdschap. Het dak van het huis vloog er vanaf bij deze intense uitlating.

Zeuren

Wat was ze blij en opgelucht. Ik was ontdaan door haar reactie. Op mijn vraag waar dat enthousiasme vandaan kwam gaf ze het volgende antwoord: ‘Dan stopt de juffrouw eindelijk met zeuren dat ik beter mijn best moet doen en meer moet oefenen.’ Ik voelde de verkramping in mijn systeem. Zo erg was het dus geweest voor haar.

Beetje dom

Dat was het waar ik vroeger last van had en misschien nu ook nog wel, het was Dyslexie. Een woord dat in de tijd dat ik jong was helemaal niet bestond of in ieder geval niet bekend was in mijn leefomgeving. Je was gewoon een beetje dom en niet zo’n goeie leerling. En daar was de zaak mee afgedaan.

Voor mij een onverwachte herkenning en een naam om op verder onderzoek uit te gaan.

Besparen

Doordat ik mezelf altijd ben blijven ontwikkelen en vele diploma’s binnenhaalde wist ik zeker dat dit niets met een slechte leerling of een beetje dom te maken had. Dit label en deze struggle die ze mij hadden gegeven wilde ik Merel besparen. En nu had het fenomeen ineens een naam gekregen.

Begrip

Ik heb gesproken, gestreden en gevochten en met al mijn enthousiasme ervoor gezorgd dat er meer begrip, een aangepaste leerstijl en een ‘je mag er zijn’ gevoel is ontstaan.

Ik ben er van overtuigd dat ieder kind kan groeien op zijn manier, als we durven kijken en luisteren naar wat een kind écht nodig heeft om zich te ontwikkelen.

En dan kan een kind alles bereiken…

Vrijheid

Ik weet nu dat intuïtie een belangrijke graadmeter is en je richting geeft waar je naar mag luisteren, ook al weet je niet altijd direct wat het betekent.

De behoefte om jezelf te mogen zijn en jezelf te ont-wikkelen in de richting waar je Hart ligt. Dan pas krijg je vleugels en kan je vliegen waar je wilt. Dat is vrijheid.

Deel 

Waar ben jij tegenaan gelopen waarin jouw intuïtie je iets vertelde en anderen dit ontkrachten?

Deel je ervaring hieronder, zodat anderen hier vertrouwen uit kunnen putten.