Voordat je begint met het lezen van dit verhaal wil ik je vragen om kort je visie over genderneutraliteit op te schrijven. Wat weet je hiervan en wat vind je ervan? Pas jij het toe of zou je het toe willen passen?

Schrijf zo eerlijk mogelijk je mening op.

Moderne term

Modern

Genderneutraal is een moderne term die je steeds vaker hoort. Er is al meer aandacht voor genderneutrale kleding. Officiële instanties hanteren in hun berichtgeving steeds meer een genderneutrale behandeling.

Er gaan stemmen op voor genderneutrale toiletten. In Zweden zijn de eerste genderneutrale kinderdagverblijven al een feit. Een kleine groep ouders voedt hun kinderen bewust genderneutraal op.

Verwachtingen

Maar wat is genderneutraal nou eigenlijk? Genderneutraal betekent dat je geen onderscheid maakt tussen jongens en meisje of mannen en vrouwen, maar uitgaat van gelijke behandeling en gelijke kansen. Er zijn geen opgelegde verwachtingen over wat je moet doen, hoe je moet zijn en hoe je je moet gedragen. Er is meer gelijkheid in het ervaren van emoties, je mag zorgzaam en stoer zijn. Het speelt geen rol wat wel en niet hoort bij een meisje of jongen.

Zelfbeeld

Bij kinderen blijkt dat ze zich bij een genderneutrale opvoeding ontwikkelen op een manier, waarbij ze meer zichzelf kunnen zijn. Ze hoeven niet specifiek te voldoen aan het jongens of meisjesbeeld dat wij kennen. Hierdoor ontwikkelen kinderen zich op meer verschillende gebieden en interesse. Ze voelen zich vrijer, er ontstaat een grotere authenticiteit en een bredere kijk op al hun talenten.

Aandacht

Als er meer aandacht is voor genderneutraliteit krijg je als kind de kans om je zonder verwachtingen van je omgeving te ontwikkelen. Je mag en kunt kiezen wat je leuk vindt, zonder dat daar een oordeel over gegeven wordt door de omgeving.

Zou het misschien zo kunnen zijn als kinderen genderneutraal opgevoed worden de in banen voor volwassen ook meer diversiteit ontstaat?

Verschil

Als je heel eerlijk bent is het natuurlijk heel typisch dat de taken van de vrouw in het huishouden als vrouwentaken worden gezien en zodra het een beroep wordt het ineens een mannenberoep is. Denk maar eens aan een glazenwasser, een kok en een schoonmaker. Zo is het ook nog steeds opvallend dat een man in een bepaalde functie regelmatig meer verdient dan een vrouw met dezelfde functie.

Experiment

Laat je inspireren en verrassen door onderstaand experiment:

In hoeverre bepaalt het gedrag van volwassenen de ontwikkeling van een kind?

Een experiment met baby’s toont aan dat we als mens vooringenomen zijn en bepaalde verwachtingen koesteren richting een kind. In het experiment is gekeken wat het verschil is bij de benadering van jongens en meisjesbaby’s. Voor deze test kregen de jongens meisjeskleding aan en de meisjes jongenskleding. Aan de proefpersonen was van tevoren gevraagd of ze een verschil maakte in de omgang tussen jongens en meisjes. Het antwoord op deze vraag aan de betrokkenen was unaniem: “nee.”

Realiteit

Echter, de proefpersonen speelde een tijdje met de baby en hadden de keuze uit verschilde soorten speelgoed. Wat opviel was dat met jongensbaby’s wildere spelletjes werden gespeeld. En met stoere en lage stemmen werd gesproken. Met de meisjesbaby’s werd rustiger omgegaan en lieftalliger en zachter gesproken.

Schok

Je kunt je misschien voorstellen wat de reactie was van de deelnemers toen bekend werd dat de babykleding omgewisseld was. Er was zelfs één mevrouw die begon te huilen omdat ze een meisje boven haar hoofd heen en weer had geschud. Hieruit blijkt dat iedereen zich laat leiden door de wetenschap of het een jongen of een meisje is. En dit begint dus al vanaf de eerste dag dat bekend is dat de baby een jongen of een meisje is.

Interessant of verontrustend

Diversiteit

Ongemerkt werk je dus als ouders mee aan bepaalde verwachtingen van je zoon of dochter. Dit heeft invloed op de ontwikkeling van je kind, maar ook op de ontwikkeling van de hersenen. Door de herhaling van bepaald gedrag worden verbindingen gemaakt in de hersenen. Door het aanbieden van verschillende soorten speelgoed en activiteiten worden verschillende delen in de hersenen meer of minder geactiveerd. Hoe meer diversiteit een baby aangeboden krijgt hoe breder ze zich kunnen ontwikkelen.

Hoe sta jij nu in de wetenschap van genderneutraliteit ?